Sfærernes harmoni - en videnskabshistorie om forholdet mellem musik og fysik

Sfærernes harmoni - en videnskabshistorie om forholdet mellem musik og fysik. 88 sider
10,00 kr.
In stock
Yderligere information
Tema Fysik
Forfatter Hans Buhl
ISBN 978-87-88708-26-4
Musik og fysik opfattes i dag af de fleste som tilhørende to forskellige kulturer: den humanistiske og den naturvidenskabelige. Men i et par årtusinder bidrog de to fag i frugtbar vekselvirkning til beskrivelsen og forståelsen af omverdenen. Bogen fortæller historien om de to fags udvikling fra enhed til modsætning med særlig fokus på den naturvidenskabelige revolution i 1600-tallet.