Persondatapolitik

Når du benytter Science Museernes webshop – https://webshop.sciencemuseerne.dk/  accepterer du, at Science Museerne behandler dine persondata i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af persondata.

Vi vil kun opbevare dine persondata, så længe vi enten er pålagt en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt, hvormed de blev indsamlet.

Oplysninger vi indsamler:

Hvis du ønsker at købe og modtage et produkt fra os, har vi brug for at indsamle visse persondata for at kunne gennemføre handlen og evt. fremtidige reklamationssager.

Vi kan indhente oplysninger som f.eks. IP, navn, e-mailadresse, postadresse, leveringsadresse (hvis den varierer fra postadresse), telefonnummer og evt. studienummer /AU-id.

Science Museerne indsamler og behandler dine persondata, når du foretager dig følgende:

  • Gennemfører et køb af vores produkter
  • Opretter en kundekonto
  • Sender os spørgsmål, reklamationer eller feedback

Dine almindelige kontaktoplysninger som navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt, som du har købt hos os. Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt en leveringsbekræftelse.

Dine oplysninger og oplysningerne om dit køb opbevares, som minimum så længe det er nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen af oplysningerne, og indtil der ikke længere er reklamationsadgang. Vi sælger ikke dine persondata til tredjemand, og vi overfører ikke dine persondata til tredjelande.

Hvis du har bestilt levering, vil oplysningerne om dit navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse blive udleveret til vores fragtfirma, pt. Post Nord med henblik på levering af dine indkøb.

Vi har vores webshop hos Høks ApS, som fungerer som vores databehandler. Alle persondata, som du oplyser på vores hjemmeside, vil blive opbevaret i Høks datacenter.

Vi har indgået databehandleraftaler med Høks ApS, hvilket er vores garanti for, at de overholder gældende regler om beskyttelse af dine personoplysninger.

Når du skal betale:

Oplysninger der indsamles i forbindelse med betalingstransaktionen håndteres af Nets.

Hvis du ikke ønsker at opgive de persondata, som er påkrævet for at gennemføre et køb af et produkt, vil du desværre ikke have mulighed for at købe produkter af os på vores hjemmeside.

Dine rettigheder:

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af. Du har ret til at anmode os om følgende:

At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata

At få slettet persondata Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til Datatilsynet (www.databeskyttelse.dk).

Ønsker du ikke længere, at vi skal behandle dine personoplysninger, eller at vi skal begrænse behandlingen af dine personoplysninger, kan du også sende os en anmodning herom til følgende e-mailadresse: oeksystemer@au.dk.