Kants erkendelsesteori - og dens grundlag i den galileisk-newtonske fysik

85,00 kr.
In stock
Yderligere information
Tema Fysik
Forfatter Tom Bøgeskov
ISBN 978-87-88708-82-0

Tyskeren Immanuel Kant (1724-1804) betragtes som en af de vigtigste filosoffer. Hans tænkning udgør et højdepunkt i oplysningstidens filosofi, og den er stadig en vigtig del af det erkendelsesteoretiske fundament for den moderne naturvidenskab.

Bogens forfatter er mag.art. i litteraturvidenskab og Kant-ekspert. Bogen beskriver, hvorledes Kant i lyset af den galileisk-newtonske fysiks erfaringer forsøgte at løse den tids konflikt mellem empirismen og rationalismen. Det førte til en helt ny erkendelsesteori, hvor han argumenterer for, at vi erkender verden med både sanserne, forstanden og fornuften.

Bogen bidrager til at bygge bro over vor tids ulyksalige kløft mellem naturvidenskab og humaniora.