Kants erkendelsesteori - og dens grundlag i den galileisk-newtonske fysik

€11.34
In stock
More Information
Theme Physics
Author Tom Bøgeskov
ISBN 978-87-88708-82-0

Tyskeren Immanuel Kant (1724-1804) betragtes som en af de vigtigste filosoffer. Hans tænkning udgør et højdepunkt i oplysningstidens filosofi, og den er stadig en vigtig del af det erkendelsesteoretiske fundament for den moderne naturvidenskab.

Bogens forfatter er mag.art. i litteraturvidenskab og Kant-ekspert. Bogen beskriver, hvorledes Kant i lyset af den galileisk-newtonske fysiks erfaringer forsøgte at løse den tids konflikt mellem empirismen og rationalismen. Det førte til en helt ny erkendelsesteori, hvor han argumenterer for, at vi erkender verden med både sanserne, forstanden og fornuften.

Bogen bidrager til at bygge bro over vor tids ulyksalige kløft mellem naturvidenskab og humaniora.